VJS:n sääntömääräinen syyskokous 28.10.2019 kello 18:00

Vantaan Jalkapalloseura ry pitää sääntömääräisen syyskokouksen maanantaina 28.10.2019 kello 18:00 seuran toimiston neuvottelutilassa (Myyrmäen jalkapallostadion, Raappavuorentie 6, 01600 Vantaa).

Kokouksessa äänivaltaa käyttävät VJS:n täysi-ikäiset jäsenet ja kunniapuheenjohtaja. Puheoikeus kokouksessa on yhdistyksen työntekijöillä, jäsenillä ja jäsenen edustajalla.

Aiheena sääntömääräiset asiat sekä sääntömuutoksia.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen

  a) puheenjohtaja
  b) sihteeri
  c) kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa
  d) kaksi (2) ääntenlaskijaa

 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Todetaan läsnäolijat
 5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
 7. Päätetään jäsenmaksuista seuraavalle tilivuodelle
 8. Valitaan tilintarkastaja/toiminnantarkastaja ja tarvittaessa varamies. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien toimikausi on tilivuosi.
 9. Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja, jonka toimikausi on kahden syyskokouksen välinen noin kahden vuoden mittainen ajanjakso
 10. Valitaan hallitukseen joka toinen vuosi 5 – 10 jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kahden syyskokouksen välinen noin kahden vuoden mittainen ajanjakso.
 11. Käsitellään muut kokoukselle esitellyt asiat

  a) Sääntömuutos: etäosallistumisen mahdollistaminen

 12. Kokouksen päättäminen

Seuran säännöt löytyvät seuran verkkosivuilta dev.vjs.fi.

Hallitus