Vapaaehtoistoiminta

Vapaaehtoistoimintamme mahdollistaa suurilta osin toimintamme sujuvuuden ja jatkuvuuden. Vapaaehtoistoiminnassamme on mukana kaikenikäisiä henkilöitä, ja he osallistuvat niin päivittäisen arjen kuin isompien tapahtumien pyörittämiseen.

Joukkueenjohtajat

Joukkueenjohtaja on joukkueen vapaaehtoistiimin veturi, jonka rooli joukkueen toiminnassa on merkittävä.

Joukkueenjohtaja tukee joukkueen vastuuvalmentajaa tarpeen mukaan, delegoi vapaaehtoistiimin tehtävät eteenpäin muille vanhemmille ja vastaa joukkueen talkoista kertyneen rahankäytön esityksistä vanhemmille.
Vastuuvalmentaja ja joukkueenjohtaja, sekä muu joukkueen vapaaehtoistiimi, sopivat yhteisistä toimintatavoistaan ja vastuistaan joukkuekohtaisesti.

Seura tukee joukkueenjohtajia toiminnanjohtajan ja seurakoordinaattorin kautta.

Vaikka joukkueenjohtajien tehtävänkuvasta on toimintamallissamme poistettu talousvastuu ja toiminnan suunnittelu, ovat vapaaehtoisten tehtävät edelleen hyvin kriittisiä toiminnan onnistumisen kannalta. Kun joukkueen toimintaan ei tarvita yhtä kaikesta vastuussa olevaa henkilöä, on joukkueen vapaaehtoisten tehtäviä helpompi pilkkoa usealle tekijälle. Kapeampaan tehtäväkenttään on helpompaa sitouttaa aiempaa enemmän vapaaehtoisia, mutta toisaalta tehtävät voi edelleen luonnollisesti suorittaa yhden henkilön toimesta.

Joukkueiden vapaaehtoistiimi

Vapaaehtoistiimien tehtävät ovat tuttuja, joukkueenjohtajalle suurimmaksi osaksi kuuluneita, tehtäviä.

Huoltajan tehtävät (loukkaantuneet pelaajat, pukukoppimeininki…)
Tiedotus (nettisivut, WhatsApp, sosiaalinen media, sähköposti)
Ottelujärjestelyt (vastustajat, tuomarit…)
Tapahtuma-/ matkajärjestelyt (ruokailuiden ja matkojen organisointi…)
Talkoiden/varainhankinnan organisoija
Otteluiden videointi, tilastointi jne.

Talkoot ja varainhankinta

Joukkuetoiminnassa yksi tavoite on, että voimme tarjota tulotasosta riippumatta viimeistään U9-ikäluokasta lähtien myös elämyksiä turnaus- ja leirimatkojen muodossa.

Prosessikuvaus:

 1. Joukkueiden vanhempainkokouksissa (syksy) vastuuvalmentaja ja/tai ikäluokan valmennuspäällikkö esittää ikäluokalle kauden huipentumatapahtuman, (leiri/turnaus) joka toteutetaan kauden loppupuolella. Esitys perustuu vastuuvalmentajan näkemykseen ikäluokalle ja kulloisellekin ryhmälle soveltuvasta toiminnasta.
 2. Vanhempainkokous päättää aloitetaanko yhteistyössä keräämään talkoilla rahaa (enemmistöpäätös):
  • Tähän tapahtumaan (jotta kaikki voivat taloudellisesta tilanteesta riippumatta osallistua)
  • VAI kerätäänkö sitä toimintamaksun alentamiseen (esim. ilmaiset toimintakuukaudet kauden lopussa)
  • VAI jätetäänkö joukkueen osalta talkoot tekemättä.
   → Jos talkoita päätetään tehdä, valitaan talkoista vastaava henkilö
 3. Mikäli talkoita tehdään, seura laskuttaa niistä syntyneet tulot talkoiden tarjoajalta tai joukkue tilittää (esim. kioskimyynituotot) rahan seuran pankkitilille.
 4. Talkoovastaava ilmoittaa summan seuralle ja summa kirjataan kyseisen joukkueen talkootuloihin erilliseen talkootulojen seurantatiedostoon. Talkoovastaavalla on pääsy tiedostoon, eli hän voi tarkistaa koska vain, että kirjattuna ovat kaikki joukkueen talkootulot ja kuinka paljon tuloja on kerätty.
 5. Talkootuloja käytetään vanhempainillan yhdessä päättämällä tavalla (päätöstä käyttötavasta voi uudella kokouksella myös muuttaa).
 6. Joukkueen vanhempien hankkimista yhteistyökumppanuuksista syntyneitä rahoja käsitellään samalla tavalla, ja ne menevät seuran ohjeistuksen mukaisesti joukkueen talkootilille.

Kuukauden vapaaehtoinen

Löytyykö joukkueestasi aivan ilmiömäinen huoltaja? Entä nouseeko mieleesi joku unohtumaton joukkueenjohtaja? Kuka vapaaehtoinen on ansainnut tunnustusta?
 
Haluamme nostaa yhteisömme elintärkeitä vapaaehtoistoimijoita näkyvämmin esille, ja tarvitsemme siinä apuasi. Kerro meille, kuka on mielestäsi kuukauden vapaaehtoinen ja miksi!
 
Julkaisemme ja palkitsemme ehdotusten perusteella joka kuukausi vähintään yhden vapaaehtoisen.