Jäsen- ja toimintaehdot

Jäsenehdot

Nämä jäsenehdot ovat voimassa 1.11.2023 alkaen.

VJS järjestää jäsenilleen kausisuunnitelmaan perustuvaa ikäluokkakohtaista jalkapallotoimintaa. Kausittaiset suunnitelmat ovat nähtävissä seuran kotisivuilla.

VJS:n jäsenyys on liittymisen jälkeen voimassa toimintakauden loppuun (31.10.) jatkuen seuran toiminnassa mukana aktiivisesti olevien henkilöiden osalta seuraavan jäsenmaksun laskutukseen saakka (helmikuussa). Jäsenyys aktivoituu, kun henkilö maksaa kulloinkin voimassa olevan jäsenmaksun.

Jäsenyyden voi irtisanoa ilmoittamalla siitä sähköpostitse vjs@vjs.fi. Jäsenyys päättyy myös henkilön irtautuessa toiminnasta, ellei hän sitä erikseen toiminnasta irtisanoutumisen yhteydessä pyydä säilytettävän. Maksettua jäsenmaksua ei palauteta.

Seuran jäsenmaksu oikeuttaa sopimuksettoman junioripelaajan edustamaan seuraa ottelutapahtumissa, sekä jäsenet yleisesti kantamaan seuran symboleita (varusteet) sekä erikseen määriteltyihin jäsenetuihin. Edustaessaan seuraa tai kantaessaan sen symboleita, henkilö sitoutuu toimimaan siten, ettei hän käytöksellään tai toimillaan aiheuta seuralle vahinkoa.

Toimintaehdot

Nämä toiminnan ehdot ovat voimassa 14.11.2023 alkaen.

Osallistuminen toimintaan katsotaan aktivoituvan, kun pelaaja osallistuu joukkueen toimintaan vanhempainkokouksen jälkeen TAI kun uusi pelaaja ilmoittaa kokeilujakson jälkeen liittyvänsä joukkueen toimintaan.

Maksut ja maksuvelvoite

Osallistuessaan Vantaan Jalkapalloseuran järjestämään toimintaan harrastaja sitoutuu:

 • Maksamaan seuran toimikausittain vahvistetun jäsenmaksunseuratoimintamaksun sekä kuukausimaksueriin jaetun, ikäluokan toimikausittain vahvistetun joukkuetoimintamaksun.
  • Uudella pelaajalla (pelaaja, joka ei ole ollut mukana seuran joukkuetoiminnassa kuluvan ja edellisen kauden aikana) on mahdollisuus osallistua maksutta joukkuetoimintaan kahden viikon yhtäjaksoisen kokeiluajan. Tämän jälkeen hänen tulee välittömästi vahvistaa liittymisensä seuraan ja joukkueeseen. Vahvistus tulee tehdä joukkueen vastuuvalmentajalle.
  • Seuraan liittyvällä uudella pelaajalla laskutus alkaa, kun hänet vahvistetaan joukkueen jäseneksi.
 • Maksamaan ne kulut, jotka eivät kuulu toimintamaksuun. Kyseessä olevat kulut ovat yleensä erillisilmoituksella joukkueelle vahvistettavia osallistumisia turnauksiin, leireille tai vieraspelimatkoille tai joukkueen tekemiä hankintoja. Nämä kulut laskutetaan erillisillä laskuilla.
  • Kukin pelaaja vastaa henkilökohtaisten pelivarusteiden ja seuravaatteiden hankinnasta omakustanteisesti.
  • Lisämaksullisesta toiminnasta on ohjeistettu seuraavasti:
   • Huomattavista (yli 200 €/pelaaja) lisämaksullisista tapahtumista tai matkoista tulee aina sopia yhdessä joukkueen toimihenkilöiden ja vanhempien kesken. Päätös osallistumisesta vaatii 2/3 hyväksynnän päätöksentekoon osallistuvien keskuudessa. Selvitystä suositellaan tehtäväksi anonyymisti. Jokaisella harrastajalla on oltava mahdollisuus kieltäytyä osallistumasta toimintaan/tapahtumaan.
   • Yli 400 €/pelaaja lisämaksullisista tapahtumista ja matkoista tulee tehdä em. lisäksi seuran toiminnanjohtajalle kirjallinen selvitys päätöksenteosta ja varainhankinnan päätöksestä.
   • Yli 600 €/pelaaja lisämaksullisista tapahtumista ja matkoista tulee laatia seuran toiminnanjohtajalle kirjallinen selvitys päätöksenteosta ja liittää siihen kirjallinen varainhankinnan suunnitelma. Varainhankinta on tällöin välttämätöntä pyrkimyksenä se, että pelaajakohtaiset kustannukset olisivat korkeintaan 600 €/pelaaja.
   • Mikäli lisämaksullisessa toiminnassa pelaajakohtaiset kustannukset ylittävät 200 €/pelaaja, laskutetaan vähintään 50% toiminnan pelaajakohtaisista kuluista ennakkoon.
   • U9- ja nuoremmat ikäluokat eivät osallistu tapahtumiin, jotka maksavat yli 200 €/osallistuja.
   • Palloliiton alaista toimintaa (vierasottelut, Huuhkaja-/Helmaritapahtumat) tai seuravarusteita ei huomioida kustannuskatossa.
VAKUUTUKSET, PELAAJASIIRROT JA PELIPASSIT

Pelipassi (katso täältä lisää) kuuluu jokaisen joukkuetoiminnan pelaajan joukkuetoimintamaksuun.

Palloliiton sääntöjen mukaan pelaajalla tulee olla voimassa oleva vakuutus:

 • Alle 12-vuotialla vakuutus kuuluu toimintamaksuun.
 • Siitä kaudesta, kun pelaaja täyttää 12 vuotta, hän (tai pelaajan huoltaja) vastaa vakuutuksesta itse.
  • Yli 12-vuotiaille voidaan pelaajan rekisteröinnin yhteydessä tilata Palloliiton kumppanin vakuutus. Vakuutuksen maksulinkki lähetetään huoltajalle maksettavaksi. Vakuutus tilataan, mikäli pelaaja ei ole ilmoittanut omasta, jalkapallon kilpailutoiminnan kattavasta vakuutuksesta. Mikäli vakuutus tilataan aiheetta, on pelaaja vastuullinen maksamaan syntyvät kustannukset. Pelaaja on vastuussa myös puuttuvasta vakuutuksesta suoraan tai välillisesti muodostuvista kustannuksista.
 • Mikäli pelaaja siirtyy toisesta seurasta ja hänellä on ollut kuluvalla tai edellisellä kaudella ollut aktiivinen Pelipassi, tulee pelaajalle edustusoikeuden siirrosta maksettavaksi Palloliiton perimä rekisteröintimaksu. Palloliiton maksulinkki lähetetään huoltajalle maksettavaksi.

Toiminnasta irtisanoutuminen

Toiminnasta voi irtisanoutua seuraavien toimintaehtojen mukaan:

Pelaajalla on mahdollisuus irtisanoutua toiminnasta kauden vaihteessa (loka-marraskuu) ilman irtisanoutumismaksua, jos hän ilmoittaa poisjäännistään ennen joukkueen ensimmäistä tapahtumaa vanhempainkokouksen jälkeen.

Mikäli pelaaja ei tule valituksi kilpajoukkueeseen tai pudotetaan siitä kesken kauden, on hänellä mahdollisuus irtisanoutua toiminnasta ilman irtisanoutumisaikaa. Näin ollen hänellä ei ole oikeutta osallistua joukkueen tapahtumiin irtisanoutumisen jälkeen.

Perustason joukkueet (VJS/Valkoinen):
Toiminnasta voi irtisanoutua kesken toimintakauden ilmoittamalla siitä sähköpostitse vjs@vjs.fi.

Irtisanoutumisen vahvistuksen jälkeen pelaajalla on oikeus osallistua joukkueen toimintaan vielä kuluvan ja seuraavan kuukauden ajan. Irtisanoutunut pelaaja on velvollinen maksamaan omavastuuajan maksun, joka tarkoittaa käytännössä kyseisen joukkueen joukkuetoimintamaksun kuluvan ja seuraavan kuukauden maksuerää.

Omavastuuajan maksu peritään irtisanoutumisen jälkeen yhdellä laskulla.

Kilpajoukkueet (VJS/1 & VJS/Punainen):
Toiminnasta voi irtisanoutua kesken toimintakauden ilmoittamalla asiasta omalle vastuuvalmentajalle sähköpostitse. Ilmoituksen jälkeen ikävaiheen valmennuspäällikkö keskustelee perheen kanssa irtisanoutumisen syistä, määrittelee mahdolliset siirtoehdot ja vahvistaa irtisanoutumisen.

Irtisanoutumisen vahvistuksen jälkeen pelaajalla ei ole enää oikeutta osallistua joukkueen toimintaan. Irtisanoutunut pelaaja on velvollinen maksamaan omavastuuajan maksun, joka tarkoittaa käytännössä kyseisen joukkueen joukkuetoimintamaksun kuluvan ja seuraavan kahden kuukauden kuukausierää.

Omavastuuajan maksu peritään irtisanoutumisen jälkeen yhdellä laskulla.

Pelaajasiirrot toiseen seuraan:

Mikäli pelaaja haluaa siirtyä toiseen seuraan kesken toimintakauden, on asiasta aina keskusteltava ensin oman joukkueen vastuuvalmentajan kanssa.

Pelaajasiirtojen aikataulu:

 • 9.–15.11. siirtyminen ei ole mahdollista.
 • 11.–27.2. vapaa siirtoaika amatöörillä (ja sopimuksellisella amatöörillä).
 • 28.2.–2.9. Vapaan siirtoajan jälkeen pelaaja voi saada pelioikeuden uuteen seuraan viimeistään 2.9. vain entisen seuran suostumuksella, jos perhe ja valmennuspäällikkö niin sopivat (nuoriso- ja huippu-urheiluvaihe).

Kun sopimukseton pelaaja on täyttänyt sovitut velvoitteet entistä seuraansa kohtaan, häneltä ei voida evätä vapaata siirtoa 28.2.–2.9. välisenä aikana sinä vuonna, kun hän täyttää 35 vuotta tai on tätä vanhempi, eikä pelaajalta ennen kuin sinä vuonna, jolloin hän täyttää 12 vuotta.

Tauolle jääminen

Pelaaja voi jäädä tauolle toiminnasta ja keskeyttää maksuvelvoitteensa seuraavin ehdoin:

Jos pelaaja loukkaantuu/sairastuu pitkäaikaisesti, on vamman/sairastumisen ilmoittamiskuukausi omavastuuaikaa. Omavastuuajalta veloitetaan normaali, kyseisen joukkueen joukkuetoiminnan kuukausimaksuerä. Tämän jälkeen laskutus keskeytyy, mikäli poissaolo kestää ilmoitusta seuraavan kuukauden aikana vähintään yhtäjaksoisesti kolmen viikon ajan.

Pyydettäessä on pelaajan pystyttävä toimittamaan lääkärintodistus poissaolon vahvistamiseksi.

Jos pelaaja jää tauolle muun kuin terveydellisen syyn takia, on omavastuu joukkuetoimintamaksun kuluvan ja sitä seuraavan kuukauden maksuerän suuruinen, tai jos tauko alkaa myöhemmin, on ensimmäinen kokonainen kalenterikuukausi tauolla olon omavastuuaikaa. Laskutukseen vaikuttava poissaolo on kolmen viikon yhtäjaksoinen poissaolo kuukaudessa. Aiemmin laskutettuja joukkuetoimintamaksueriä ei hyvitetä taannehtivasti. Mikäli tauko kestää sopimatta yli kolme kuukautta, voidaan pelaajan paikka vapauttaa mahdollisesti jonossa olevalle pelaajalle.

 • Tauolle jäännistä aina ilmoitettava osoitteeseen vjs@vjs.fi.
 • Toimintaan paluusta on aina ilmoitettava erikseen sähköpostitse osoitteeseen vjs@vjs.fi

Muut toiminnan ehdot

 • Jos harrastaja vaihtaa joukkuetta kesken kauden seuran sisäisesti, hän maksaa vanhan joukkueen suuruista toimintamaksua siirtymiskuukauden ajan ja sitoutuu uuden joukkueen suuruiseen toimintamaksuun siirtymiskuukautta seuraavan kuukauden alusta alkaen.
 • Mikäli pelaajasta tai joukkueen toiminnasta johtuvista syistä pelaajalle tai joukkueelle asetetaan Palloliiton kurinpidollisia sakkorangaistuksia, voidaan sakot periä asianomaiselta pelaajalta tai joukkueelta.
 • Ase- tai siviilipalvelusta suorittavilla pelaajilla on, huolimatta joukkueesta, mahdollisuus alennettuun joukkuetoimintamaksuun, joka määritellään toimintakausittain.
 • Vantaan Jalkapalloseuran laskut siirtyvät laskutuksen jälkeen maksuvalvontaan Visma Amili Oy:lle, joka hoitaa seuran puolesta maksuista muistuttamisen ja perinnän. Muistutus- ja perintäkulut sekä korot peritään velalliselta, eli pelaajalta. Kaikki laskun eräpäivän jälkeinen asiointi laskuja koskien tulee käydä Visma Amili Oy:n kanssa.
 • Vantaan Jalkapalloseura voi sulkea pelaajan toiminnasta, jos erääntyneitä laskuja on kaksi.

Lisätiedot

Janne Bruun
Toiminnanjohtaja
janne.bruun@vjs.fi
+358 400 529 036