Harrastamisen tuen hakujakso alkaa – hae 26.5. mennessä

Järjestämme Vantaan Jalkapalloseurassa kahdesti kaudessa tukihaun, jonka perusteella jaamme tukea perheiden lasten harrastusten kuluihin. Nyt tukea joukkuetoimintamaksuihin on haettavissa jaksolle 1.6.-31.10.2024. Hakemukset ja tarvittavat liitteet tulee toimittaa 26.5.2024 mennessä.

Harrastamisen tuki on seurassamme tärkeä osa yhteisömme toimintaa, minkä puolesta puhuu myös missiomme Jalkapalloyhteisö sinulle. Jalkapallon harrastamisen tulisi olla mahdollista kaikille, riippumatta harrastajan taloudellisesta tilanteesta. Harrastamisen tuen avulla voimme vaikuttaa merkittävästi siihen, että mahdollisimman moni voi huoletta ja turvallisesti harrastaa jalkapalloa.

– Harrastamisen tuki on meille seurana ylpeyden aihe ja paljosta olemme kiitollisia yhteistyökumppaneillemme ja tukijoillemme, joita ilman tätä ei voitaisi tarjota. Erityiskiitos rahaston suurimmalle tukijalle Urlus-säätiölle, jonka panostus rahastomme kautta vantaalaisten lasten ja nuorten hyvinvointiin on korvaamattoman suuri, VJS:n toiminnanjohtaja Janne Bruun sanoo.

Tukea harrastamisen kuluihin voivat hakea perheet, joille harrastamisen kustannukset uhkaavat harrastamisen jatkumisen. Tuen jakamisen mahdollistavat muun muassa tärkeät tukisponsorimme, joiden avulla mahdollistamme monen pelaajan harrastamisen.

Täytä tukihakemus – haku päättyy 26.5.2024

Tukea haetaan sähköisellä lomakkeella 26.5.2024 mennessä. Pyydämme vastaamaan kaikkiin lomakkeen kysymyksiin. Myös edellisellä tukijaksolla tukea saaneiden pitää hakea tukea uudelleen.

Kaikki lapsen huoltajat ovat myös velvollisia osoittamaan tulotasonsa hakemuksen yhteydessä pyydettyjen liitteiden avulla (joko A, B tai C):

A. työnantajan allekirjoittama erillinen palkkatodistus samassa taloudessa asuvilta lapsen huoltajilta.
B. Kelan tai eläkelaitoksen selvitys:

  • maksetuista eläkkeistä
  • päätös maksettavasta toimeentulo- tai kotihoidontuesta
  • päätös maksettavasta opintotuesta

C. Viimeisin verotustodistus ja erittelyosa

Liitteet tarvitaan kaikilta perheen huoltajilta.

Liitteet tulee toimittaa seuran toiminnanjohtajalle hakuajan puitteissa (26.5.2024 mennessä) joko sähköpostitse (janne.bruun@vjs.fi) tai postitse (VJS ry./Janne Bruun, Raappavuorentie 6, 01600 Vantaa).

Perheellä ei saa olla avointa velkaa seuralle tai seuran käyttämälle perintäyhtiölle, tai velkojen maksusta tulee olla sovittu maksusuunnitelma, jota on osoitetusti lähdetty toteuttamaan.

Kulttuuritulkki auttaa tuen hakemisessa

Vieraskielisille tuen hakijoille apuaan tarjoaa seuramme kulttuuritulkki Mustafe Hirsi. Voit olla yhteydessä Mustafeen sähköpostitse tai puhelimitse:

mustafe.hirsi@vjs.fi
puh. 044 295 8004

Tuen myöntämisen kriteerit ja perusteet

Vantaan Jalkapalloseuran harrastamisen tuki on tarkoitettu perheille ja pelaajille, joilla harrastamisen kustannukset uhkaavat harrastustoiminnan jatkumista. Harrastamisen tuki on mahdollista seuran jäsenmaksun maksaneille harrastajille.

Nyt haettavaa tukea voidaan myöntää harrastajan joukkuetoimintamaksuihin tai vastaavaan maksuun. Seuran myöntämän harrastamisen tuen tulee olla viimesijainen harrastamista rahoittava tukimuoto ja perheen tulee hakemuksessaan kuvata, mitä muita tukia on haettu ja mistä muita tukia on saatu.

Tuen myöntämiseen vaikuttavat:

  • Pelaajan sosioekonominen tausta
  • Pelaajan avoimet maksut seuralle
    • tukea ei voida maksaa, mikäli pelaajalla on avointa velkaa seuralle tai seuran käyttämälle perintäyhtiölle, joiden maksusta ei ole laadittu maksusuunnitelmaa velkojan kanssa
  • Pelaajan perheen seuralle toimittamat todistukset ja lausunnot tuen tarpeen perusteista
  • Pelaajan urheilullinen menestys ja sitoutuneisuus

Tukipäätökset tekee seuran hallitus ja/tai hallituksen valtuuttama henkilö tai henkilöryhmä.

Jokainen tukipäätös on erillinen, eikä edellistä päätöstä voida pitää ennakkotapauksena tuleviin tukipäätöksiin. Tukipäätökset ovat aina riippuvaisia käytettävissä olevista tukimäärärahoista.

Lue tarkemmin harrastamisen tuesta täältä

Päätöksenteko

Tukipäätös tehdään pian tukihakujakson päätteeksi (26.5.2024). Jokaisesta tukipäätöksestä lähetetään hakijalle (alaikäisellä hakemuksen jättäneelle huoltajalle) tieto henkilökohtaisesti.

Voit valittaa päätöksestä Vantaan Jalkapalloseuran toiminnanjohtajalle 14 vuorokauden sisällä tukipäätöksestä. Tarkemmat ohjeet valitukselle löytyvät tukipäätöksestä.

Tule mukaan harrastamisen tuen tukisponsoriksi

Vaikka seura kohdentaakin seuratoimintamaksuistaan harrastamisen tukeen sisäisiä resurssejaan, on tukeminen edelleen riippuvainen ulkoisesta rahoituksesta, kuten avustuksista ja sponsorituloista.

Haemme tukisponsoreita tukemaan perheidemme harrastusmaksuissa.

Lisätiedot tukisponsoriksi ryhtymisestä ja muusta harrastamiseen tukeen liittyvästä:

Janne Bruun
Toiminnanjohtaja
puh. 0400 529 036
janne.bruun@vjs.fi