VJS:n taloudellinen hyöty yhteiskuntaan vuosittain yli 12,5 miljoonaa euroa

Suomen Palloliitto on tehnyt yhdessä Euroopan jalkapalloliiton UEFA:n kanssa mallinnuksen jalkapallon yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta, jonka ensimmäiset tulokset julkaistiin loppuvuodesta 2019. Mallinnusta tarkennettiin kesällä 2020, ja samalla mallinnuksen loppusumma oli kasvanut merkittävästi. Social Return On Investment (SROI) -mallinnus kertoo jalkapallon vaikuttavuudesta yhteiskuntaan kokonaistasolla. Jalkapalloon sijoitetun pääoman ns. sosiaalinen tuotto onkin merkittävä, ollen tarkentuneiden tietojen perusteella vuositasolla noin 1,2 miljardia euroa.

Paikalliselle tasolle, seurojen käyttöön mallinnusta alettiin tuomaan loppuvuodesta 2020 pilottiseurojen kautta, ja tässä joukossa mukana oli myös VJS. Mallinnuksen tulokset vahvistettiin VJS:n osalta helmikuussa 2021, ja loppusummaksi muodostui 12,55 miljoonaa euroa.

Summassa huomioidaan seuran toiminnan terveydenhuoltoon tuottamat säästöt, sosiaaliset hyödyt kuten vapaaehtoistyö, koulutustulokset, syrjäytymisen ehkäisy ja rikollisuuden lasku. Summan muodostavat myös suorat taloudelliset vaikutukset yhteiskunnalle harrastemaksujen, olosuhderakentamiseen liittyvinä tuottoina ja työpaikkoina.

– Mallinnus on jalkapallolle kokonaisuudessaan merkittävä asia ja vaikuttamisen työkalu, ja sitä se on mitä suuremmissa määrin myös paikallisella tasolla. Juuri tällaisia työkaluja ja avauksia on kaivattu, sillä nyt pystymme vihdoin kertomaan ja kuvaamaan toimintaamme ja sen vaikuttavuutta numeroiden muodossa. Mukana työkalun kehittämisessä ovat muun muassa Maailman terveysjärjestö sekä suomalaiset Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, joten taustalla on vahvaa osaamista ja tutkittua tietoa. Erityisesti nyt koronatilanteen myötä oman vaikuttavuuden todentaminen korostuu, sillä meidän on tuotava yhä vahvemmin esiin omaa merkitystämme omalle yhteisöllemme ja yhteiskunnalle. On todella hienoa, että mallinnustyökalu on nyt käytössä, ja vähintään yhtä hienoa on nähdä taloudellinen vaikuttavuutemme, joka alleviivaa tekemämme työn ja seuran merkitystä, kertaa toiminnanjohtaja Kim Ekroos.

VJS:n osalta 12,55 miljoonan euron sosiaalinen tuotto jakaantuu alla kuvatulla tavalla sosiaalisten hyötyjen, terveydenhuollon säästöjen ja taloudellisten vaikutusten välillä.

– Kokonaisuudessa näkyy totta kai seuran suuri koko sekä tekemämme rohkeat investoinnit olosuhteisiin ja osaamiseen. Korona on vaikuttanut myös meihin, ja sen vaikutukset näkyvät tulevaisuudessa myös näissä luvuissa, mutta erityisesti siksi onkin tärkeää nähdä, mitkä ovat vaikutukset, jos emme tätä työtä tässä laajuudessa ja tällä laatutasolla tee. VJS:n toimintaan sijoitettu euro poikii itsensä moninkertaisesti takaisin, ja vaikka tässä toistankin itseäni, tämän viestin kertominen on äärimmäisen tärkeää. Pystymme nostamaan omaa häntäämme, tuomaan esiin merkitystämme ja yhteiskunnallista rooliamme ja näyttämään, mitä tekemämme työ meille kaikille merkitsee. Uskon ja toivon, että nämä numerot avaavat yhä useampia silmiä ja ovia, jotta olisimme tulevaisuudessa vieläkin elinvoimaisempia. Me kaikki voitamme, jos siinä onnistumme, Ekroos päättää.

Lisätietoja UEFA SROIsta voitte lukea Palloliiton sivuilta SROI:n määrittelyä tarkennettu ja laajennettu – arvo Suomessa noin 1,2 miljardia | Suomen Palloliitto

Jalkapallon hyöty Suomen yhteiskunnalle on 1,25 miljardia euroa vuodessa – näin se syntyy | Suomen Palloliitto