VJS STRATEGIA 2025


Prosessi uuden strategian luomiseksi aloitettiin kesällä 2020.  Strategiatyössä on osallistettu päätoimisen henkilöstön ja seuran hallituksen lisäksi myös seuran jäsenistöä, joukkueiden toimihenkilöitä ja valmentajia.

Uuden strategian toteuttamiseen on panostettu merkittävästi kehittämällä niin valmennusorganisaatiota kuin edustusjoukkuetoimintoakin.

Seura on uudistanut organisaatiotaan voimakkaasti ja lähtee kauteen uuden organisaatio- ja johtamismallin mukaisesti. Pelaajakehitys ja kilpailullisuus ovat vahvasti toiminnan keskiössä, unohtamatta vakaata taloutta sekä tavoitteiden saavuttamisen kannalta kriittistä osa-aluetta, pelaaja- ja harrastajamäärien
kehittämistä.

Seura haluaa edelleen olla myös jalkapalloyhteisö, joka tarjoaa monia eri osallistumisen mahdollisuuksia ja joka on merkityksellinen osa omaa paikallisyhteisöään.

Strategian alkuvaiheessa rakenteellisesti suurimmat muutokset kohdistuvat tyttöjen ja naisten jalkapalloon, jossa joukkuerakennetta uudistettiin niin, että se tukee strategian tavoitteiden saavuttamista.

Toisena selkeänä muutoksena näyttäytyy naisten ja miesten edustusjoukkueiden eriyttäminen omaksi yhtiökseen, joka hallinnoi joukkueiden toimintaa ja taloutta, luoden niille samalla menestymisen edellytyksiä.

Niin urheilutoiminnassa kuin hallinnon ja yhteisötoiminnankin osalta käynnistetään useita strategiaprojekteja, jotka ovat keskeisessä roolissa strategian tavoitteiden saavuttamisessa.

VJS haluaa olla rohkea suunnannäyttäjä, joka omalla työllään vie määrätietoisesti, kärsivällisesti ja ammattimaisesti koko suomalaista jalkapalloa kohti huippua.

Image

MISSIO: Jalkapalloyhteisö sinulle

Olemme vastuullinen, elämyksiä tarjoava yhteisö, johon jokainen arvoihimme sitoutuva on tervetullut. Tarjoamme jalkapallon parissa monia eri osallistumisen tapoja ja tasoja sekä mahdollisuuksia onnistua ja menestyä, kokeilla ja epäonnistua turvallisessa ympäristössä.

Toimintamme ytimessä on kilpailullisuus ja pelaajien kokonaisvaltainen kasvattaminen. Toiset kilpailevat menestyäkseen ja kehittyäkseen parhaaksi, toiset lisätäkseen
hyvinvointiaan ja ylittääkseen omat odotuksensa. Kilpailemisen ja kasvatustyön kautta saamme tavoitteista riippumatta erilaisia elämyksiä ja oppia elämään.

Jalkapallon pelaaminen ei ole edellytys yhteisöömme kuulumiselle, mutta rooli yhteisöstä löytyy jalkapallon kautta – kentältä tai sen laidalta. Missiomme kutsuu sinut mukaan yhteisöömme. Ja jos olet jo mukana, missiomme muistuttaa, että olet kotona.

Tutustu laajemmin seuramme strategiaan: Lataa strategia-aineisto

Lisätiedot:


Janne Bruun
Toiminnanjohtaja
janne.bruun@vjs.fi
+358 400 529 036