Cultural Interpreter


Image

Palloliiton, Walter ry:n ja Opetushallituksen seurakehityshanke on VJS:n osalta ottanut tärkeitä askeleita eteenpäin, ja on vaiheessa, jossa seura pystyy käynnistämään varsinaisen kulttuuritulkkitoiminnan.

Seurakehityshankkeen tarkoituksena on edesauttaa maahanmuuttajien kotoutumista eri muodoin ja osallistaa heitä vahvemmin seuratoimintaan. VJS:n ensisijaisena tavoitteena ollut kulttuuritulkin rekrytointi on onnistunut tavoitteiden mukaisesti, sillä kyseiseen rooliin hyppää Helsingin Diakonissalaitoksella työskentelevä Mustafe Hirsi.  Mustafe tulee toimimaan linkkinä seuran ja maahanmuuttajataustaisten perheiden välillä, ja tulee avustamaan muun muassa eri tukimuotojen hakuprosesseissa.

Lisätietoja kulttuuritulkkitoiminnasta voi tiedustella:

Mustafe Hirsi
mustafe.hirsi94@gmail.com
044 295 8004


VJS is starting a cultural interpreter -activity in cooperation with Finnish FA, Walter ry and national board of education. This project aims to help immigrants and their families to adapt to society and to activities of the club and to help their social integration in general.

Cultural interpreter of VJS is Mr. Mustafe Hirsi, who works at Deaconess Institute of Helsinki. Mr. Hirsi is going to work as a link between the club and families in need.

Additional details:

Mustafe Hirsi
mustafe.hirsi94@gmail.com