EETTINEN LINJA


Image

VJS:n eettinen linja on keskeinen osa VJS-metodia. Kun tavoitellaan parasta mahdollista kasvatusympäristöä ja oppimisilmapiiriä, on turvallisen ja toimivan vuorovaikutuksen rooli keskeinen. Tästä syytä Myönteiseen valmennukseen ja kiusaamisen ehkäisyyn on kiinnitetty erityistä huomiota.

VJS-metodin täysimääräinen hyödyntäminen vaati myös sen, että toiminnan rakenteet kaikilla tasoilla tukevat VJS-metodin erilaisten tavoitteiden saavuttamista. Toimintalinja on joukkuetoiminnan toimintalinjaus, joka toimii VJS-joukkueiden ohjeistuksena toimintaa suunniteltaessa ja sitä toteutettaessa.


VJS on kehittänyt yhdessä mielenterveysseuran asiantuntijoiden kanssa oppaan myönteisen valmentamisen edistämiseksi. Opas sisältää tietoa ja konkreettisia työkaluja.

Voimaa urheiluun hyvästä mielestä –materiaali on tarkoitettu valmentajille ja ohjaajille
antamaan tietoa ja työvälineitä urheilevan nuoren mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen.
Liikunta ja urheilu eri muodoissaan antavat kasvavalle lapselle ja nuorelle upeita elämyksiä,
kavereita ja terveyttä tukevia elämäntapoja päivittäiseen toimintaan.

Kasvava lapsi ja nuori on aina psyykkinen, sosiaalinen ja fyysinen kokonaisuus, myös urheilun
eri ympäristöissä. Tärkeää on nähdä terveyden kokonaisvaltaisuus ja se, että eri terveyden
osa-alueet ovat kiistattomassa vuorovaikutuksessa keskenään. Fyysinen vamma heijastaa
asioita henkiseen ja psyykkiseen toimintaan – mielen maailmaan. Vastaavasti psyykkinen
kuormittuneisuus heijastuu helposti fyysisiin suorituksiin esimerkiksi väsymyksenä ja
huolimattomuutena, toisin sanoen virheiden lisääntymisenä ja keskittymiskyvyn alentumisena.
Sekä henkinen että fyysinen väsymys lisäävät loukkaantumisriskiä ja monien muiden
ongelmien kasautumista. Sosiaalinen suoriutuminen, ristiriitojen sietäminen ja
ongelmanratkaisukyky heikentyvät väsyneenä.

Onkin tärkeää oikeassa hetkessä kuunnella ja kohdata sekä kannustaa ja ohjata urheilevaa
lasta ja nuorta kokonaisvaltaisen terveyden ja hyvän mielen ylläpitämiseen. Materiaali tarjoaa
tällaisiin hetkiin toimivia ideoita ja vinkkejä – hyvän mielen hetkiä – niin lapsille ja nuorille kuin
heidän tukijoukoilleen ja valmentajilleen.

1. Mielenterveys urheilijan voimavarana ja harjoitukset
2. Valmentaja nuoren mielenterveyden vahvistajana ja harjoitukset
3. Kohtaamisen taito urheilijan tukena ja harjoitukset
4. Kasvava nuori urheilija ja harjoitukset
5. Joukkuehenki ja yhdessäolo ja harjoitukset
6. Urheilija tunteiden pelikentällä ja harjoitukset
7. Kriisit ja selviytyminen urheilijan elämässä ja harjoitukset