EETTINEN LINJA


VJS:n eettinen linja on keskeinen osa VJS-metodia. Kun tavoitellaan parasta mahdollista kasvatusympäristöä ja oppimisilmapiiriä, on turvallisen ja toimivan vuorovaikutuksen rooli keskeinen. Tästä syytä Myönteiseen valmennukseen ja kiusaamisen ehkäisyyn on kiinnitetty erityistä huomiota.

VJS-metodin täysimääräinen hyödyntäminen vaati myös sen, että toiminnan rakenteet kaikilla tasoilla tukevat VJS-metodin erilaisten tavoitteiden saavuttamista. Toimintalinja on joukkuetoiminnan toimintalinjaus, joka toimii VJS-joukkueiden ohjeistuksena toimintaa suunniteltaessa ja sitä toteutettaessa.