Jäsen- ja toimintaehdot


Jäsenehdot

Nämä jäsenehdot ovat voimassa 1.11.2023 alkaen.

VJS järjestää jäsenilleen kausisuunnitelmaan perustuvaa ikäluokkakohtaista jalkapallotoimintaa. Kausittaiset suunnitelmat ovat nähtävissä seuran kotisivuilla.

VJS:n jäsenyys on liittymisen jälkeen voimassa toimintakauden loppuun (31.10.) jatkuen seuran toiminnassa mukana aktiivisesti olevien henkilöiden osalta seuraavan jäsenmaksun laskutukseen saakka (helmikuussa). Jäsenyys aktivoituu, kun henkilö maksaa kulloinkin voimassa olevan jäsenmaksun.

Jäsenyyden voi irtisanoa ilmoittamalla siitä sähköpostitse vjs@vjs.fi. Jäsenyys päättyy myös henkilön irtautuessa toiminnasta, ellei hän sitä erikseen toiminnasta irtisanoutumisen yhteydessä pyydä säilytettävän. Maksettua jäsenmaksua ei palauteta.

Seuran jäsenmaksu oikeuttaa sopimuksettoman junioripelaajan edustamaan seuraa ottelutapahtumissa, sekä jäsenet yleisesti kantamaan seuran symboleita (varusteet) sekä erikseen määriteltyihin jäsenetuihin. Edustaessaan seuraa tai kantaessaan sen symboleita, henkilö sitoutuu toimimaan siten, ettei hän käytöksellään tai toimillaan aiheuta seuralle vahinkoa.


Toimintaehdot

Nämä toiminnan ehdot ovat voimassa 14.11.2023 alkaen.

Osallistuminen toimintaan katsotaan aktivoituvan, kun pelaaja osallistuu joukkueen toimintaan vanhempainkokouksen jälkeen tai Kun uusi pelaaja ilmoittaa kokeilujakson jälkeen liittyvänsä joukkueen toimintaan.

Maksut ja maksuvelvoite

Osallistuessaan Vantaan Jalkapalloseuran järjestämään toimintaan harrastaja sitoutuu:

 • Maksamaan seuran toimikausittain vahvistetun jäsenmaksun ja seuratoimintamaksun sekä kuukausimaksueriin jaetun ikäluokan toimikausittain vahvistetun joukkuetoimintamaksun
  • Uudella pelaajalla (pelaaja, joka ei ole ollut mukana seuran joukkuetoiminnassa kuluvan ja edellisen kauden aikana) on mahdollisuus osallistua joukkuetoimintaan kahden viikon yhtäjaksoisen kokeiluajan maksutta, minkä jälkeen hänen tulee välittömästi vahvistaa liittymisensä seuraan ja joukkueeseen. Vahvistus tulee tehdä joukkueen vastuuvalmentajalle.
  • Seuraan liittyvillä uusilla pelaajilla laskutus alkaa, kun hänet vahvistetaan joukkueen jäseneksi.
 • Maksamaan ne kulut, jotka eivät kuulu toimintamaksuun. Kyseessä olevat kulut ovat yleensä erillisilmoituksella joukkueelle vahvistettavia osallistumisia turnauksiin, leireille tai vieraspelimatkoille tai joukkueen tekemiä hankintoja. Nämä kulut laskutetaan erillisillä laskuilla.
  • Kukin pelaaja vastaa henkilökohtaisten pelivarusteiden ja seuravaatteiden hankinnasta omakustanteisesti.
  • Lisämaksullisesta toiminnasta on ohjeistettu seuraavasti:
   • Huomattavista (yli 200 €/pelaaja) lisämaksullisista tapahtumista tai matkoista tulee aina sopia yhdessä joukkueen toimihenkilöiden ja vanhempien kesken. Päätös osallistumisesta vaatii 2/3 hyväksynnän päätöksentekoon osallistuvien keskuudessa. Selvitystä suositellaan tehtäväksi anonymiteetisti. Jokaisella harrastajalla on oltava mahdollisuus kieltäytyä osallistumasta toimintaan/tapahtumaan.
   • Yli 400 €/pelaaja lisämaksullisista tapahtumista ja matkoista tulee tehdä em. lisäksi seuran toiminnanjohtajalle kirjallinen selvitys päätöksenteosta ja varainhankinnan päätöksestä
   • Yli 600 €/pelaaja lisämaksullisista tapahtumista ja matkoista tulee laatia seuran toiminnanjohtajalle kirjallinen selvitys päätöksenteosta ja liittää siihen kirjallinen varainhankinnan suunnitelma. Varainhankinta on tällöin välttämätöntä pyrkimyksenä, että pelaajakohtaiset kustannukset ovat korkeintaan 600 €/pelaaja.
   • Lisämaksullisessa toiminnassa on vähintään 50% matkan pelaajakohtaisista kuluista laskutettava ennakkoon, mikäli pelaajakohtaiset kokonaiskustannukset ylittävät 200 €/pelaaja.
   • U9- ja nuoremmat ikäluokat eivät osallistu tapahtumiin, jotka maksavat yli 200 €/osallistuja.
   • Palloliiton alaista toimintaa (vierasottelut, Huuhkaja-/Helmaritapahtumat) tai seuravarusteita ei huomioida kustannuskatossa.
Vakuutukset, pelaajasiirrot ja pelipassit
 • Pelipassi kuuluu jokaisen joukkuetoiminnan pelaajan joukkuetoimintamaksuun
 • Palloliiton sääntöjen mukaan pelaajalla tulee olla voimassa oleva vakuutus.
  • Alle 12-vuotialla se kuuluu toimintamaksuun.
  • Siitä vuodesta, kun pelaaja täyttää 12 vuotta vastaa hän vakuutuksesta itse (tai pelaajan huoltajat).
   • Yli 12-vuotiaille voidaan pelaajan rekisteröinnin yhteydessä tilata Palloliiton kumppanin vakuutus. Vakuutuksen maksulinkki lähetetään huoltajalle maksettavaksi. Vakuutus tilataan, mikäli pelaaja ei ole ilmoittanut omasta, jalkapallon kilpailutoiminnan kattavasta vakuutuksesta. Mikäli vakuutus tilataan aiheetta, on pelaaja vastuullinen syntyvistä kustannuksista. Pelaaja on vastuussa myös puuttuvasta vakuutuksesta suoraan tai välillisesti muodostuvista kustannuksista.
  • Mikäli pelaaja siirtyy toisesta seurasta ja hänellä on ollut kuluvalla tai edellisellä kaudella ollut aktiivinen Pelipassi, tulee pelaajalle edustusoikeuden siirrosta maksettavaksi Palloliiton perimä rekisteröintimaksu. Palloliiton maksulinkki lähetetään huoltajalle maksettavaksi.
   • Lapsilla maksu on ollut 15 euroa, nuorilla 30 euroa (kausi 2022, Palloliitto vahvistaa kauden 2023 maksut myöhemmin). Maksut määräytyvät Palloliiton hinnoittelun mukaisesti.
Toiminnasta irtosanoutuminen
 • Toiminnasta voi irtisanoutua ilmoittamalla siitä sähköpostitse vjs@vjs.fi seuraavat ehdot huomioiden:
  • Kauden vaihde:
   • Kauden vaihtuessa loka-marraskuun vaihteessa, on pelaajalla mahdollisuus irtisanoutua toiminnasta ilman irtisanoutumismaksua, mikäli hän ilmoittaa poisjäännistään ennen joukkueen ensimmäistä tapahtumaa vanhempainkokouksen jälkeen.
   • Mikäli pelaaja ei tule valituksi kilpajoukkueeseen tai pudotetaan siitä kesken kauden, on hänellä mahdollisuus irtisanoutua toiminnasta ilman irtisanoutumisaikaa. Tällöin hänellä ei ole oikeutta osallistua joukkueen tapahtumiin irtisanoutumisen jälkeen.
  • Kauden aikana:
   • Perustason joukkueet (VJS/Valkoinen):
    Jäsenyyden voi irtisanoa kesken toimintakauden ilmoittamalla siitä sähköpostitse vjs@vjs.fi. Irtisanoutumisen omavastuu on kyseisen joukkueen joukkuetoimintamaksun kuluvan ja seuraavan kuukausierän suuruinen. Pelaajalla on oikeus osallistua joukkueen toimintaan irtisanoutumisen vahvistuksen jälkeen irtisanoutumisen omavastuuajan ajan. Omavastuumaksu peritään irtisanoutumisen jälkeen yhdellä laskulla.
   • Kilpajoukkueet (VJS/1 & VJS/Punainen):
    Jäsenyyden voi irtisanoa kesken toimintakauden ilmoittamalla asiasta omalle vastuuvalmentajalle sähköpostitse. Ilmoituksen jälkeen ikävaiheen valmennuspäällikkö keskustelee perheen kanssa irtisanoutumisen syistä, määrittelee mahdolliset siirtoehdot ja vahvistaa irtisanoutumisen. Irtisanoutumisen omavastuu on kyseisen joukkueen joukkuetoimintamaksun kuluvan ja kahden seuraavan kuukausierän suuruinen. Pelaajalla ei ole oikeutta osallistua joukkueen toimintaan irtisanoutumisen vahvistuksen jälkeen. Omavastuumaksu peritään irtisanoutumisen jälkeen yhdellä laskulla.
  • Pelaajasiirrot toiseen seuraan:
   • Mikäli pelaaja haluaa siirtyä toiseen seuraan kesken toimintakauden, on asiasta aina keskusteltava ensin joukkueen vastuuvalmentajan kanssa.
   • Palloliiton sääntöjen mukaan
    • vapaa siirtoaika, jolloin sopimuksettoman pelaajan on todisteellisesti ilmoitettava seuralleen, että tulee hakemaan edustusoikeuden muutosta toiseen seuraan, on amatöörillä ja sopimuksellisella amatöörillä 11.–27.2.
    • Vapaan siirtoajan jälkeen pelaaja voi saada pelioikeuden uuteen seuraan 28.2. – 2.9. vain entisen seuran suostumuksella.
     • Kun sopimukseton pelaaja on täyttänyt sovitut velvoitteet entistä seuraansa kohtaan, häneltä ei voida evätä vapaata siirtoa 28.2.– 2.9. välisenä aikana sinä vuonna, kun hän täyttää 35 vuotta tai on tätä vanhempi, eikä pelaajalta ennen kuin sinä vuonna, jolloin hän täyttää 12 vuotta.
    • Siirtyminen 3.9. – 15.11. ei ole mahdollista
   • Seura ei lähtökohtaisesti myönnä siirtoja Nuoriso- ja Huippu-urheiluvaiheen kilpajoukkueiden (VJS/1 & VJS/Punainen) pelaajien osalta 28.2. – 2.9.
    • Poikkeukset ovat mahdollisia perheen ja valmennuspäällikön asiasta niin sopiessa
Tauolle jääminen
 • Pelaaja voi jäädä tauolle toiminnasta ja keskeyttää maksuvelvoitteensa seuraavin ehdoin:
  • Pelaajan loukkaantuessa tai sairastuessa pitkäaikaisesti, on vamman/sairastumisen ilmoittamiskuukausi omavastuuaikaa. Tämän jälkeen laskutus keskeytyy ilmoitusta seuraavassa kuussa, mikäli poissaolo kestää vähintään kolmen viikon ajan ko. kuukauden aikana. Pelaajan palattua joukkueharjoitteluun on asiasta ilmoitettava seuralle vjs@vjs.fi.
   • Pyydettäessä on pelaajan pystyttävä toimittamaan lääkärintodistus poissaolon vahvistamiseksi.
  • Pelaajan jäädessä tauolle lomamatkan tai muun, ei terveydellisten tai muun painavan syyn takia, on omavastuuaika poissaolon ensimmäinen kuukausi, kun poissaolosta on ilmoitettu viimeistään kuukautta ennen poissaolon alkua. Myöhemmin ilmoitetusta em. mukaisesta poissaolosta maksuvelvoite säilyy irtisanoutumisehtojen mukaisesti
  • Toimintaan paluusta on joka tapauksessa ilmoitettava erikseen sähköpostitse osoitteeseen vjs@vjs.fi
Muut toiminnan ehdot
 • Harrastajan vaihtaessa kesken kauden joukkuetta seuran sisällä, hän maksaa vanhan joukkueen suuruista toimintamaksua siirtymiskuukauden ajan ja sitoutuu uuden joukkueen suuruiseen toimintamaksuun siirtymiskuukautta seuraavan kuukauden alusta alkaen.
 • Mikäli pelaajasta tai joukkueen toiminnasta johtuvista syistä pelaajalle tai joukkueelle asetetaan Palloliiton kurinpidollisia sakkorangaistuksia, voidaan sakot periä asianomaiselta pelaajalta tai joukkueelta.
 • Ase- tai siviilipalvelusta suorittavilla pelaajilla on, huolimatta joukkueesta, mahdollisuus alennettuun joukkuetoimintamaksuun, mikä määritellään toimintakausittain.
 • Vantaan Jalkapalloseuran laskut siirtyvät laskutuksen jälkeen maksuvalvontaan Visma Financial Solutions Oy:lle, joka hoitaa seuran puolesta maksuista muistuttamisen ja perinnän. Muistutus- ja perintäkulut sekä korot peritään velalliselta, eli pelaajalta
  • Kaikki laskun eräpäivän jälkeinen asiointi laskuja koskien tulee käydä Visma Financial Solutionsin kanssa.
 • Vantaan Jalkapalloseura voi sulkea pelaajan toiminnasta, jos erääntyneitä laskuja on kaksi.

    Lisätiedot:


    Janne Bruun
    Toiminnanjohtaja
    janne.bruun@vjs.fi
    +358 400 529 036