Jäsenehdot


Nämä jäsenehdot ovat voimassa 1.11.2022 alkaen.

VJS järjestää jäsenilleen kausisuunnitelmaan perustuvaa ikäluokkakohtaista jalkapallotoimintaa. Kausittaiset suunnitelmat ovat nähtävissä seuran kotisivuilla.

VJS:n jäsenyys on liittymisen jälkeen voimassa toimintakauden loppuun (31.10.). Jäsenyyden voi irtisanoa ilmoittamalla siitä sähköpostitse vjs@vjs.fi. Irtisanomisaika on yksi kuukausi, alkaen irtisanomiskuukauden viimeisestä päivästä.

Jäsenyys aktivoituu, kun pelaaja osallistuu joukkueen toimintaan vanhempainkokouksen jälkeen tai liittyessään joukkueeseen vanhempainkokouksen jälkeen.

Jäsenenä pelaaja sitoutuu seuraaviin ehtoihin:

 • Maksamaan seuran toimikausittain vahvistetut jäsenmaksun ja seuratoimintamaksun sekä kuukausimaksueriin jaetun ikäluokan toimikausittain vahvistetun joukkuetoimintamaksun
  • Uudella pelaajalla on mahdollisuus osallistua joukkuetoimintaan kahden viikon yhtäjaksoisen kokeiluajan maksutta, minkä jälkeen hänen tulee välittömästi vahvistaa liittymisensä seuraan ja joukkueeseen. Vahvistus tulee tehdä joukkueen vastuuvalmentajalle.
  • Seuraan liittyvillä uusilla pelaajilla laskutus alkaa, kun hänet vahvistetaan joukkueen jäseneksi.
  • Maksamaan ne kulut, jotka eivät kuulu toimintamaksuun. Kyseessä olevat kulut ovat yleensä erillisilmoituksella joukkueelle vahvistettavia osallistumisia turnauksiin, leireille tai vieraspelimatkoille. Nämä kulut laskutetaan erillisillä laskuilla.
   • Lisäksi kukin pelaaja vastaa henkilökohtaisten pelivarusteiden ja seuravaatteiden hankinnasta omakustanteisesti.
   • Seuran jäsenmaksu oikeuttaa henkilön edustamaan seuraa, kantamaan sen symboleita (varusteet) sekä erikseen määriteltyihin jäsenetuihin.
    • Edustaessaan seuraa tai kantaessaan sen symboleita, henkilö sitoutuu toimimaan siten, ettei hän käytöksellään tai toimillaan aiheuta seuralle vahinkoa.
    • Palloliiton sääntöjen mukaan pelaajalla tulee olla voimassa oleva vakuutus.
     • Alle 12-vuotialla se kuuluu toimintamaksuun.
     • Siitä vuodesta, kun pelaaja täyttää 12 vuotta vastaa hän vakuutuksesta itse (tai pelaajan huoltajat).
      • Yli 12-vuotiaille voidaan pelaajan rekisteröinnin yhteydessä tilata Palloliiton kumppanin vakuutus. Vakuutuksen maksulinkki lähetetään huoltajalle maksettavaksi. Vakuutus tilataan, mikäli pelaaja ei ole ilmoittanut omasta, jalkapallon kilpailutoiminnan kattavasta vakuutuksesta. Mikäli vakuutus tilataan aiheetta, on pelaaja vastuullinen syntyvistä kustannuksista.
     • Mikäli pelaaja siirtyy toisesta seurasta ja hänellä on ollut kuluvalla tai edellisellä kaudella ollut aktiivinen Pelipassi, tulee pelaajalle edustusoikeuden siirrosta maksettavaksi Palloliiton perimä rekisteröintimaksu. Palloliiton maksulinkki lähetetään huoltajalle maksettavaksi.
      • Lapsilla maksu on ollut 15 euroa, nuorilla 30 euroa (kausi 2022, Palloliitto vahvistaa kauden 2023 maksut myöhemmin). Maksut määräytyvät Palloliiton hinnoittelun mukaisesti.
      • Jäsenyyden irtisanominen: Jäsenyyden voi irtisanoa täyttämällä irtisanoutumislomakkeen myClub-palvelussa. Irtisanomisaika on yksi kuukausi, alkaen irtisanomiskuukauden viimeisestä päivästä.
       • Kauden vaihtuessa loka-marraskuun vaihteessa, on pelaajalla mahdollisuus irtisanoutua toiminnasta ilman kuukauden irtisanomisaikaa, mikäli hän ilmoittaa poisjäännistään ennen joukkueen ensimmäistä tapahtumaa vanhempainkokouksen jälkeen.
       • Mikäli pelaaja ei tule valituksi kilpajoukkueeseen tai pudotetaan siitä kesken kauden, on hänellä mahdollisuus irtisanoutua toiminnasta ilman irtisanoutumisaikaa. Tällöin hänellä ei ole oikeutta osallistua joukkueen tapahtumiin irtisanoutumisena jälkeen.
       • Jäsenyyden irtisanominen tulee tehdä sähköpostitse vjs@vjs.fi
       • Pelaaja voi jäädä tauolle toiminnasta ja keskeyttää maksuvelvoitteensa seuraavin ehdoin:
        • Pelaajan loukkaantuessa tai sairastuessa pitkäaikaisesti, on vamman/sairastumisen ilmoittamiskuukausi omavastuuaikaa. Tämän jälkeen laskutus keskeytyy ilmoitusta seuraavassa kuussa, mikäli poissaolo kestää vähintään kolmen viikon ajan ko. kuukauden aikana. Pelaajan palattua joukkueharjoitteluun on asiasta ilmoitettava seuralle vjs@vjs.fi.
        • Pyydettäessä on pelaajan pystyttävä toimittamaan lääkärintodistus poissaolon vahvistamiseksi.
        • Pelaajan jäädessä tauolle lomamatkan tai muun, ei sairauteen tai loukkaantumiseen liittyvän, syyn takia, on omavastuuaika poissaolon ensimmäinen kuukausi. Poissaolosta tulee ilmoittaa viimeistään kuukautta ennen poissaolon alkua.
        • Toimintaan paluusta on joka tapauksessa ilmoitettava erikseen sähköpostitse osoitteeseen vjs@vjs.fi
        • Jäsenen vaihtaessa kesken kauden joukkuetta seuran sisällä, hän maksaa vanhan joukkueen suuruista toimintamaksua siirtokuukauden ajan ja sitoutuu uuden joukkueen suuruiseen toimintamaksuun siirtymiskuukautta seuraavan kuukauden alusta alkaen.
        • Vantaan Jalkapalloseuran laskut siirtyvät laskutuksen jälkeen maksuvalvontaan Visma Financial Solutions Oy:lle, joka hoitaa seuran puolesta maksuista muistuttamisen ja perinnän. Muistutus- ja perintäkulut sekä korot peritään velalliselta, eli pelaajalta.
        • Vantaan Jalkapalloseura voi sulkea pelaajan toiminnasta, jos erääntyneitä laskuja on kaksi.
        • Mikäli pelaajasta tai joukkueen toiminnasta johtuvista syistä pelaajalle tai joukkueelle asetetaan Palloliiton kurinpidollisia sakkorangaistuksia, voidaan sakot periä asianomaiselta pelaajalta tai joukkueelta.
        • Ase- tai siviilipalvelusta suorittavilla pelaajilla on, huolimatta joukkueesta, mahdollisuus alennettuun joukkuetoimintamaksuun, mikä määritellään toimintakausittain.

        Lisätiedot:


        Janne Bruun
        Toiminnanjohtaja
        janne.bruun@vjs.fi
        +358 400 529 036