Harrastamisen tuen tukipäätökset on tehty

Harrastamisen tuen tukipäätökset aikajaksolle 1.6.-31.10.2024 on tehty. Tukihakemusten ja -päätösten määrä on ollut kasvussa viime vuodesta.

Harrastamisen tukea myönnettiin kaikkiaan ehdoitta 62:lle ja ehdollisesti 30:lle seuran harrastajalle. Viime jaksolla tukipäätöksiä tehtiin kaikkiaan 66 kappaletta. Tukipäätösten määrä kasvoi noin 40% ja hakemusten määrä saman verran.

Tukipäätösten kokonaissumma ajalla 6-10/2024 on 13 300 euroa, mikä tarkoittaa 2 660 euroa kuukaudessa. Kasvua kuukausittaiseen tukisummaan tuli edelliseen jaksoon nähden noin 300 euroa.

– Nyt alkaa näkymään, että harrastamisen tuki on löytänyt paikkansa seuramme toiminnassa ja harrastajaperheet ovat osanneet hakea sitä. Toisaalta hakemusten kasvu kertoo myös perheiden tiukemmasta tilanteesta yleisesti ottaen, kertoo seuran toiminnanjohtaja Janne Bruun.

Hakemusten lisääntyminen vaikuttaa myös jaettaviin tukiin, joita jouduttiin hieman laskemaan, jotta tukea voitiin myöntää kaikille ehdot täyttäville hakijoille.

– Aiemmin pystyimme myöntämään yleisimmissä tukikategorioissa 20 tai 33 prosentin tuen kuukausittaiseen joukkuetoimintamaksuerään, joita nyt jouduimme laskemaan 15 ja 27 prosenttiin. Onneksi tuki on edelleen konkreettinen ja helpottaa perheiden arkea, Bruun toteaa ja korostaa varainhankinnan tärkeyttä tulevaisuudessa.

– Meidän on selkeästi käärittävä hihoja vieläkin ylemmäksi ja tehtävä töitä harrastamisen tukirahastomme varojen kartottamiseksi. Olemme hakemassa keräyslupaa, jotta myös yksityishenkilöt voisivat osallistua harrastamisen mahdollistamiseen. Lisäksi yritys- ja tukirahoitusta pyritään kehittämään entisestään.

VJS:n harrastamisen tukirahaston suurin yksittäinen rahoittaja on Urlus-säätiö, joka myönsi VJS:lle 25 000 euron tuen tähän tarkoitukseen. Lisäksi rahastoa tukevat pääyhteistyökumppanimme Nike ja Stadium sekä Jalkapallo-säätiö. Rahastoon on kerätty varoja myös seuran fanituotemyynnillä.

Hakemusten runsas määrä vaikuttaa myös tukien myöntömahdollisuuksiin tukijakson aikana. Tällä hetkellä tukia pystytään myöntämään ainoastaan painavasta syystä erillispäätöksenä. Lähtökohtaisesti seuraavan kerran voi tukea hakea ensi talven ja kevään jaksolle marraskuussa.