VJS-logo_shaded_w250pxVantaan Jalkapalloseura on vuonna 1970 perustettu lasten- ja nuorten jalkapalloon keskittyvä seura, jonka toiminta sijoittuu pääosin Länsi- ja Keski-Vantaalle. VJS kuuluu Suomen suurimpien junioriseurojen joukkoon – pelaajia on tällä hetkellä noin 1500, ja joukkueita runsaat 60.

Seuran toimintaa ja päätöksentekoa ohjaa viisi keskeistä arvoa:

YHTEISÖLLISYYS – JOKAINEN ON TÄRKEÄ

Kaikki pelaajat, toimihenkilöt ja vanhemmat ovat tärkeitä. VJS:n on sitouduttava päätöksenteossaan, toimintaa suunniteltaessa ja linjauksia rakentaessaan siihen, että seuran erilaiset kohderyhmät ovat tärkeitä ja heidän toiveensa ja etunsa huomionarvoisia.

MENESTYS – OIKEITA ASIOITA OIKEAAN AIKAAN

Menestyminen on laajakäsite. Se on kuitenkin pientenasioiden huolellinen tekeminen. Menestys syntyy yksityiskohtien tarkalla hiomisella. Siksi VJS:n tulee sitoutua toimintaan, joka on suunnitelmallista, laadukasta ja pitkäjänteistä. Prosessien tulee olla hyvin johdettuja. Linajusten takana, tulee olla arvailuiden sijasta tietoa, joilla päätökset argumentoidaan.

ROHKEUS – ROHKEUS OLLA ME

Meillä on rohkeutta toimia päätetyllä tavalla ja uskoa omaan tekemiseen ja omaan tapaan toimia. Meillä on uskallus onnistua ja epäonnistua. VJS:ssa yrittäminen on erityisen arvostettua.

ILOISUUS – YHDESSÄ JA TUNTEELLA

Jalkapallo on yhteinen asia. Onnistumiset syntyvät oikeassa, positiivisessa ilmapiirissä kaikilla tasoilla. VJS:n on sitouduttava rakentamaan toimintansa ja prosessinsa niin, että se huomioi organisaation eri tasolla olevien ihmisten resurssit ja rakentaa heille tukea heidän tärkeään toimintaansa.

LUOTETTAVUUS – LAATU ON LUPAUSTEN PITÄMISTÄ

VJS on luotettava yhteistyökumppani niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Annetuista lupauksista pidetään kiinni ja niitä annetaan harkitusti. VJS kehittää toimintaansa pitkäjänteisesti yhdessä sovittuja päämääriä perustelluilla toimilla tavoitellen.

Lisätietoja: