Yksilön kehitys -ohjelma on seuran talenttien tukiohjelma, jossa VJS:n talenttivalmentajat yhdessä vastuuvalmentajien kanssa rakentavat omatoimiseen harjoitteluun ohjelmia, seuraavat ja vetävät ylimääräisiä harjoituksia sekä tukevat kokonaisvaltaisesti pelaajien harjoittelua.

Yksilön kehitys -ohjelma perustuu pelaajien kanssa asetettuihin henkilökohtaisiin tavoitteisiin, joiden eteen harjoittelemalla pelaaja haluaa kehittyä ja saavuttaa tietyn tavoitetason. Pelaajien kanssa tehdään ensin analyysi, jossa pelaajan vahvuudet ja heikkoudet käydään läpi, huomioidaan pelaajan henkilökohtaiset uratavoitteet ja niiden mukaiset pelipaikkakohtaiset vaatimukset. Analyysin pohjalta pelaajat asettavat konkreettiset tavoitetasot ilmenneille kehityskohteille, jotka voivat olla niin teknisiä, taktisia, fyysisiä kuin henkisiä. Tämän jälkeen yhdessä valmentajan kanssa luodaan suunnitelma ja harjoitusohjelma tavoitetasojen saavuttamiseen.