VJS pelaajien kehityksenseuranta perustuu valmentajien arvioon pelaajien kyvyistä toteuttaa opetussuunnitelman ja VJS identiteetin mukaista jalkapalloa. VJS:n opetussuunnitelma perustuu konsepteihin, jotka pelaajan tulisi omaksua tietyn ikävaiheen harjoitusjaksossa. Pelaajien kanssa voidaan kerrata opetussuunnitelman osioita ja tarvittaessa antaa pelaajille harjoitteita konseptien oppimiseen. Opetussuunnitelmaa toteutetaan F6-C15 ikäluokissa. B-junioreista aikuisiin kehityksen seuranta perustuu pelikirjan mukaisten pelin vaiheiden ja niiden pää- ja aliperiaatteiden hallintaan ja oikeaoppiseen toteutukseen.

VJS järjestää fyysiset testit E10-A20 ikäluokien punaisille joukkueille. D12 ikäluokasta lähtien testit ovat kolme kertaa vuodessa. E10 ja E11 ikäluokilla testit järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Myös valkoisen tason joukkueet voivat halutessaan ottaa testit ohjelmaan. Testattavia ominaisuuksia ovat nopeus 5m, 10m, 20m ja 30m; ketteryys ja ponnistusvoima. Vanhemmilla ikäluokilla myös yo-yo-testi kuuluu ohjelmaan. Fyysillä testeillä seurataan pelaajan kehitystä fyysisten ominaisuuksien osalta, joista saadulla datalla omalta osaltaan voidaan myös arvioida kokonaisharjoittelun onnistuneisuutta.