seurayhteistyö


Image

VJS:n ensisijainen seurayhteistyökumppani on niin tytöissä kuin pojissakin HJK, jonka kanssa yhdessä kehitetään molempien seurojen toimintoja niin hallinnon kuin urheilutoiminnan osalta, luodaan yhteisiä toimintamalleja, ja rakennetaan VJS:n pelaajille pelaajapolku kotimaiselle ja kansainväliselle huipputasolle.

VJS:n tavoitteena on olla alueellaan johtava toimija, ja auttaa alueen seurojen toiminnan kehittymistä kokonaisuutta parhaalla mahdollisella tavalla palvelevalle tasolle esimerkiksi valmennuskoulutuksen avulla.


Lisätietoja yhteistyöstä lisätään tälle sivulle.