VJS:n tiedote koronavirus-tilanteeseen liittyen 15.4.2020

Hyvät VJS-pelaajat, toimihenkilöt ja pelaajien vanhemmat,

Seuran päätoimista henkilöstöä koskeneet yt-neuvottelut on saatu päätökseen. Jo tehtyjen toimenpiteiden, määräaikaisten työntekijöiden työsuhteen keskeytysten lisäksi VJS lomauttaa valtaosan päätoimisesta henkilöstöstään enintään 90 päivän ajaksi 1.5.2020 alkaen. Toimenpiteet kohdistuvat yhteensä 74 valmennuksen täysipäiväiseen, osa-aikaiseen tai oto-työntekijään.

Toimenpiteet ovat olleet välttämättömiä, ja ne on tehty talouden sopeuttamiseksi vallitseviin oloihin, mahdollisimman alhaisen, poikkeustilan aikaisen toimintamaksutason takaamiseksi sekä seuran toiminnan ja talouden turvaamiseksi myös kriisitilanteen jälkeen.

Urheilutoiminta 1.5. alkaen

Seuran toiminnasta ja palveluista vastaavat urheilutoiminnan osalta toukokuusta alkaen Jukka Haarala, Sebastian Söderholm ja Velimatti Helasterä. Urheilutoimintaan on mitoitettu kahden työntekijän resurssit, jotka on jaettu edellä mainitun kolmikon kesken.

Seuran hallitus on lisäksi edellyttänyt työntekijöiltä vuosilomien pitämistä huhtikuun aikana, joten jo ennen varsinaisten lomautusten alkua työssä olevan henkilökunnan määrä vähenee. Lomien pitämisellä on vaikutuksia mahdollisuuksiin ja valmiuteen tarjota palveluita samassa laajuudessa, kuin poikkeustilanteen aikana on tähän saakka tehty.

Joukkueilla tulee olemaan toukokuusta eteenpäin oma nimetty yhteyshenkilönsä, josta tiedotetaan erikseen. Jo huhtikuussa lomien myötä aiheutuvista muutoksista joukkueiden valmennuksessa tiedotetaan kyseessä oleville joukkueille niin ikään vielä erikseen.

Omatoimisen harjoittelun materiaalit

Toukokuusta lähtien joukkueiden konkreettinen tuki vähenee tuntuvasti henkilöresurssien vähenemisen myötä, mutta tästä huolimatta tavoitteena on edelleen tukea kaikkien joukkueiden pelaajia vähintään harjoitusohjeiden ja -ohjelmien muodossa.

Yksilölisäpalvelu

Huhtikuun toimintamaksuihin seuran hallitus on myöntänyt 25% alennuksen. Pelaajien maksamat kuukausittaiset toimintamaksut tulevat hyvin todennäköisesti entisestään alentumaan toukokuusta lähtien. Hallitus päättää toukokuun toimintamaksujen tasosta 30.4.2020 mennessä talouden toteutuman, erityisesti toimintamaksujen tuloutuman perusteella. Tässä tilanteessa onkin seuran talouden seurannan ja suunnittelun kannalta erityisen tärkeää maksaa toimintamaksut eräpäivään 24.4.2020 mennessä.

Toimintamaksujen alentuminen, ja sitä myöden valmennushenkilöstön työssä olevien määrä eivät mahdollista sellaista laaja-alaista ja yksilöllistä pelaaja huomioivaa palvelua, johon Vantaan Jalkapalloseurassa on totuttu. Näin ollen seura tulee tarjoamaan kaikille avointa, lisämaksullista yksilölisäpalvelua, joka paikkaa alenevaa palvelutasoa ja huomioi pelaajat entistä yksilöllisemmin ja kokonaisvaltaisemmin. Lisäpalvelu luo myös mahdollisuuden lisätä valmennuksen resursseja poikkeustilanteen aikana, sillä siitä tulevat vastaamaan osa nyt lomautettavista valmentajista.

Lisäpalvelusta tiedotetaan tarkemmin kuluvan viikon aikana seuran kotisivuilla vjs.fi. Yksilölisäpalvelua tarjotaan tässä muodossa poikkeustilanteen ajan.

Jäsenpalvelut, seuran hallinto ja tapahtumat 1.5. alkaen

Hallintoon on mitoitettu niin ikään kahden työntekijän resurssit, joiden myötä jäsenpalveluista ja hallinnosta vastaavat 1.5. alkaen Jenni Hannula ja Kim Ekroos.

Jäsenpalveluiden ja hallinnon henkilömäärällä seuran hallitus haluaa varmistaa, että jo ennen koronaepidemiaa syntyneet, ja jo aiemmin tehtyyn valitettavaan henkilöstömuutokseen johtaneet taloushallinnon epäkohdat ja keskeneräisyydet saadaan oikaistua ja korjattua. Näin turvataan seuran toimintaedellytykset myös koronakriisin jälkeen.

Seura varautuu poikkeustilanteen jälkeiseen aikaan myös tapahtumien, niiden suunnittelun ja uudelleenorganisoinnin osalta, jotka kuuluvat hallinnon työntekijöiden työtehtäviin.

Hallinnon toimenkuviin ja henkilöstöön kohdistettavat toimenpiteet ja niiden laajuus arvioidaan seuran hallituksen toimesta uudelleen, kun akuutti kriisitilanne on rauhoittunut, aiemman kriisin vaatimat toimenpiteet tehty ja toimintaedellytykset on turvattu.

Jatkotoimenpiteet, poikkeustilanteen purkaminen ja joukkuetoiminnan jatko

Palloliiton liittohallitus päätti maanantaina 30.3. jatkaa jalkapallotoiminnan keskeytystä ainakin 13.5. saakka. On valitettavan todennäköistä, että keskeytys jatkuu myös tämän ajankohdan jälkeen. Kuitenkin VJS valmistaa itseään koko ajan toimintojen pikaiseen uudelleen käynnistämiseen heti, kun se on mahdollista. Päätöksissä seuran hallitus seuraa Valtioneuvoston linjauksia.

Seuran hallitus on sitoutunut kutsumaan lomautettuja työntekijöitä takaisin töihin nopealla aikataululla, mikäli talousluvut toteutuvat nyt arvioidun mukaisesti erityisesti toimintamaksujen osalta, ja mikäli yhdistyksen taloustilanne kokonaisuudessaan sekä talouden kokonaisvaltainen ennustettavuus koronakriisin jatkuessa sen sallivat.

Jotta seuran, ja koko suomalaisen jalkapallon toimintaedellytykset Suomessa turvataan pitkällä aikavälillä, tarvitsemme tukea niin omalta jäsenistöltämme kuin yhteiskunnaltakin. Palloliiton myöntämä koronatuki oli tällä saralla erinomainen avaus, joka helpottaa tilannettamme. Olemme optimistisia sen suhteen, että pystymme jo toukokuun aikana nostamaan palvelutasoamme ja samalla pitämään parempaa huolta jalkapalloyhteisöstämme. Seuraamme tilannetta ja sopeutamme toimintaamme jatkossakin tarpeen mukaan seuran, pelaajien ja koko yhteisön parhaaksi.

Uskomme, että olemme epidemian jälkeen vahvoja ja palaamme jaloillemme. Tehdään se yhdessä.

#jalkapalloyhteisösinulle

Kaj Björkqvist                                                                                 Kim Ekroos
Puheenjohtaja                                                                                Toiminnanjohtaja